Parken

Park Birkhoven is een bos met een aantal parkachtige elementen. In de jaren dertig van de 20e eeuw zijn deze aangelegd in het kader van de werkverschaffing. Allereerst is er de bosvijver, met de uitzichtheuvel. Even verderop naar het zuiden ligt het pinetum Birkhoven, een fraaie collectie exotische naaldbomen. De huidige beheerder van park Birkhoven is de stichting Het Utrechtse Landschap.

 

Stadspark Schorthorst is genoemd naar de boerderij Schothorst op Landgoed Schothorst. Schothorst ligt op dekzandhoogten en -laagten uit de laatste ijstijd. In 1780 werd Landgoed Schothorst opgericht waar in het midden van de 19de eeuw landhuis ‘Schothorst’ werd gebouwd. Momenteel is het voormalige Landgoed Schothorst als stadspark ingericht met atletiekbanen, sportvelden, volkstuintjes, rozentuinen, natuurspeeltuin en een centrum voor natuur, milieu en educatie.