Copyricht

Op alle foto’s op deze site rust copyright. Niets mag worden verveelvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle foto’s zijn naast zichtbare, ook voorzien van onzichtbare markeringen.

Heeft u een goede bestemming voor een van mijn foto’s?  Ik werk graag mee aan uw publicaties.

Veel van de foto’s in de galeries zijn beschikbaar in diverse formaten. Zowel digitaal als in print. In maatwerk kan worden voorzien.

Een foto gezien die u wilt aankopen? Mail naar G.Wagelaar@zonnet.nl of bel naar 0031 (0)6 22 966 266.